ورق فولادی ضد سایش سیدور گرید 600

گرید ویژه سیدور 600 با سختی 600 تولید شده است