ورق فولادی ضد سایش سیدور گرید 550

گرید ویژه سیدور 550 با سختی 550 تولید شده است