محصولات

.

ورق فولادی ضد سایش سیدور گرید 500سیدور فولاد ضد سایشی است که سختی ،استحکام و ضربه پذیری بالایی دارد. این…

.

ورق فولادی ضد سایش سیدور گرید 450سیدور فولاد ضدسایشی است که سختی ،استحکام و ضربه پذیری بالایی دارد. این خواص…

.

ورق فولادی ضد سایش سیدور گرید 400سیدور فولاد ضدسایشی است که سختی ، استحکام و ضربه پذیری بالایی دارد. این…

.

ورق فولادی ضد سایش سیدور گرید 550گرید ویژه سیدور 550 با سختی 550 تولید شده است

.

ورق فولادی ضد سایش سیدور گرید 600گرید ویژه سیدور 600 با سختی 600 تولید شده است

.

ورق ضدسایش سیدور گرید 3401 گرید ویژه 3401 در ابتدا دارای سختی 240 برینل می باشد اما این فولاد گونه…

.

ورق استحکام بالای سیماکس گرید 700سیماکس فولادی با استحکام فوق العاده بالا و جهت مصارف سازه ای تولید شده است…

.

ورق استحکام بالای سیماکس گرید 900سیماکس فولادی با استحکام فوق العاده بالا و جهت مصارف سازه ای تولید شده است…

.

ورق استحکام بالای سیماکس گرید 1000سیماکس فولادی با استحکام فوق العاده بالا و جهت مصارف سازه ای تولید شده است…

.

ورق استیل نسوز 1/4845 (310s)ورق استیل نسوز 1/4845 و یا همان ورق استیل نسوز 310s مشابه ورق استیل 310 در…

.

ورق استیل نسوز 1/4841 (310)ورق استیل نسوز 1/4841 و یا همان ورق استیل نسوز 310 در تجهیزاتی که نیاز به…

.

ساخت قطعات سایشی یکی از فعالیت های شرکت پرتو صنعت داتیس ساخت و تولید قطعات جهت صنایع سیمان ، فولاد…